میشه که...

میشه که مست شد و تو قصه ها خوابید
فارغ از غصه حقیقت رو تا ابد خواب دید

میشه مجنون شد ، با لحظه ها جون داد تا که رقصید
فرهاد موند و بعد مُرد ، با یه نگاه شیرین لیلی هم خندید

میشه شاهزاده ای تنها بود تو یه سیاره
اهلی گل شد،گم شد و همراه عشق آواره

میشه کرم بود ، پیله کرد و پر باز کرد
واسه سوختن توی شعله شمع پرواز کرد

میشه یه نور تو تاریکی مطلق شد
یا که وارد جنگ چریکی با یه احمق شد

میشه که مث عکس روی میز مُرد و قاب شد
تو بدبختیا اوج گرفت ، بالای ابر یه عقاب شد

میشه ترانه شد ، قی شد همراه هر ملودی
میشه ترانه شد ، سوخت به پای حق و آزادی

میشه که مجازی روشنفکر بود و هر جایی داد تز
لم داد پای تلویزیون ، لای پند چند آدم حراف کرد کز

میشه که اذان گفت و با موزیک هوی متال قر داد!
یا که با یه هفت تیر باسن امنیت و عدالت رو جر داد!

 

"فرهاد لانزیک"

/ 1 نظر / 36 بازدید
shiva

جایی که در آن هستیم اهمیتی ندارد، مهم این است که در چه حالت روحی قرار داریم … آنا گاوالدا [گل]